Als je geen zin meer hebt in al dat gevelschilderwerk . . .

. . . dan kan je bijvoorbeeld overwegen om tegen de oude gevel een nieuwe gevelschil aan te brengen. Nadat ik 7 jaar geleden bij deze woning op de bovenste verdieping op dezelfde wijze de gevel had voorzien van isolatie en een bekleding van onderhoudsarme WPC-geveldelen beslote de opdrachtgevers mij opnieuw in te schakelen voor het op dezelfde wijze bekleden van de achtergevel op de 1e verdieping. Een heel ander gezicht !

Categorieën: Projecten

Tags: geveldelenwpcisolatie

Ervaringen/ reviews

We kwamen Jacob’s klussendienst bij toeval op het spoor en vroegen hem een nieuw trapje aan te leggen op ons balkon. De communicatie, het ontwerp, de planning en het plaatsen ervan, het liep allemaal even grondig en punctueel. Ons was al snel duidelijk dat we dit met een gerust hart aan hem konden overlaten. Het resultaat overtrof onze verwach ...

Meer...